شناسه : 77215894

سرپرست فرمانداري يزد از نمايشگاه صنايع دستي بازديد كرد


سرپرست فرمانداري يزد و جمعي از مقامات ارشد استان از نهمين نمايشگاه صنايع دستي و دومين نمايشگاه صنعت نساجي استان كه در باغ دولت آباد در حال برگزاري است، بازديد كردند.


آدرس کوتاه :