شناسه : 59029794
فرماندار يزد:

رعايت حقوق شهروندي نيازمند همكاري جدي مردم و مسئولين است


فرماندار يزد گفت: آگاهي و آشنايي مردم به حقوق خود در جامعه باعث مي شوند تا مسئولين به صورت دقيق تر به وظايف خود عمل نمايند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، جلسه كارگروه صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي به رياست فرماندار يزد تشكيل شد.

" محمود شاكري شمسي " در اين جلسه با بيان اينكه دين مبين اسلام به مباحث رعايت حقوق شهروندي تأكيد زيادي دارد اظهار داشت: در سيره و سنت پيامبر بزرگوار اسلام (ص) و همچنين ائمه هدي (عليهم السلام) به روشني به بيان حقوق متقابل مردم و حاكميت پرداخته و به رعايت آن ها سفارش نموده اند.

فرماندار يزد اقدامات صورت گرفته توسط حاكميت را در راستاي توجه به حقوق شهروندي دانست و تصريح كرد: رعايت حقوق شهروندي به مانند سكه اي دو طرفه است كه نيازمند توجه و رعايت آن توسط مردم و مسئولين است.

وي گفت: آگاهي و آشنايي مردم به حقوق خود در جامعه باعث مي شوند تا مسئولين به صورت دقيق تر به وظايف خود عمل نمايند.

" شاكري شمسي " با تأكيد به اينكه فرهنگ مقوله اي مهم و پيجيده است كه براي اجراي آن بايد ابزارهاي فرهنگي مناسب را در اختيار داشت خاطرنشان كرد: فرهنگ يكي از محورهاي اساسي و زيربناي توسعه است و با توسعه فرهنگ سیاسی وحقوقی متقابل میان شهروندان است که حقوق شهروندی معنا پیدا می کند.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان يزد همچنين افزود: در بحث رعايت حقوق شهروندي مي توان با افرادي كه خدشه اي را به حقوق ساير همشهريان خود وارد مي نمايند برخورد قانوني نمود.

فرماندار يزد با انتقاد از عدم معرفي الگوهاي شايسته به جوانان اظهار داشت: متأسفانه در سال هاي گذشته جوانان ما با يك خلاء الگو مواجه بوده كه اين خود باعث شده تا آنها از افراد ديگري كه هيچ سنخيتي با فرهنگ ايران اسلامي ندارد، الگو پذيرند.

" شاكري شمسي " در پايان با تأكيد به اينكه بايد تلاش كنيم تا گفتمان حقوق شهروندي در جامعه نهادينه شود تصريح كرد: منشور فعاليت ما به عنوان كارگزاران نظام و دولت بايد بر مبناي احترام به حقوق شهروندي باشد.


آدرس کوتاه :