شناسه : 158726569

دیدار فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداريزد با فرمانده سپاه الغدیر یزد


در دیدارفرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار با فرمانده سپاه الغدیر یزد بر همکاری برای مقابله با ویروس کرونا تاکید شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،سيدمحمد رستگاري در این دیدارضمن قدرداني و تشکراز فرمانده سپاه الغدیر ونیرو های سپاه وناحیه مقاومت بسیج مرکزی یزد برای مقابله با ویروس کرونا بیان داشت: یکی از نقاط قوت مجموعه سپاه وبسیج مقید وپابه کار بودن برای همکاری کامل باستاد وتصمیمات ستاد پیشگیری ومقابله با ویروس کرونا وهماهنگی های  مستمر ونیمه بخشی آن می باشد.

فرمانداریزدافزود:درحال حاضر درشرایط بحران  قرارداریم وگرفتن تصمیمات برای مقابله با این ویروس باید دقیقا بررسی وهمه جانبه گری در نظر گرفته شود.

وی درادامه حضور ونقش آفرینی نیروهای سپاه، مقاومت بسیج ومردمی در مبارزه عملیاتی با ویروس کرونا راستود وخواستار همگاری همه جانبه  برای مقابله  با این ویروس شد.

در این دیدار شهرداريزدواعضای شورای اسلامی شهر با تقدیر از خدمات سپاه الغدیر یزد پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در همکاری های فیمابین اعلام کردند.

تاکید بر حضور پررنگ نیروی بسیج و سپاه در کنار شهرداری، قاطعیت در ورود و خروج های شهر و محدودیت های تردد در سطح شهر برای کنترل این بیماری از مواردی بود که اعضای شورا و شهردار به آن اشاره کردند.

فرمانده سپاه الغدیر یزد هم در این دیدار به قرارگاه پدافند زیستی در این فرماندهی اشاره و عنوان کرد: این قرارگاه از چهارم اسفند فعالیت خود را با کارگروه های تعریف شده آغاز کرد
سرهنگ رضا پورشمسی افزود: بسیج جامعه پزشکی در اولین روزهای شیوع این ویروس فعال شد و به کمک کادر درمان استان اقدامات پزشکی را آغاز کرد. علاوه بر همکاری با اصناف پس از مصوبه شورای تامین برای کنترل مبادی ورودی شهر نیروها مستقر و به ارائه خدمت پرداختند و در حال حاضر نقاهتگاه بیماران راه اندازی شد تا در صورت لزوم خدمات خود را به بیماران ارائه کند.


آدرس کوتاه :