شناسه : 158682649

دعوت فرماندار یزد از مردم شهرو روستاهای شهرستان براي حضور حد اكثري در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی


فرماندار شهرستان یزد در پیامی مردم این شهرستان را به حضور حد اكثري در انتخابات دوم اسفندماه دعوت کرد.

فرماندار شهرستان یزد در پیامی مردم این شهرستان را به حضور حد اكثري در انتخابات دوم اسفندماه دعوت کرد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان یزد "سيد محمد رستگاري" فرمانداریزد در این پیام آورده است:

در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستیم و مردم متعهد و شریف ایران اسلامی قطعا به اهمیت‏ حضور و نقش تعیین کننده خود در تمامی صحنه‏ های انقلاب، به ویژه عرصه انتخابات آگاه و واقف می باشند.

بدون ترديد همه مردم در سرنوشت ايران عزیز  خود را متعهد و سهیم می دانند و هر کس به اندازه ‏ای که توان دارد نسبت‏ به رشد و توسعه و پيشرفت جامعه اسلامی تلاش می نماید .

اينجانب از اقشار مختلف مردم شريف و شهيد پرور شهرستان یزددعوت مي كنم تا بار ديگر همچون انتخابات هاي گذشته با حضور باشکوه  خود در انتخابات، برگ زرين ديگري را به دفتر افتخارات اين ديار بيفزايند و همگام و همراه با مردم ساير نقاط ايران اسلامي در روز دوم اسفندماه حماسه ديگري را خلق نمايند.انشاالله


 
آدرس کوتاه :