شناسه : 160405540

جلسه کارگروه آردونان شهرستان یزدبرگزار شد


پنجمین جلسه کارگروه آرد ونان شهرستان یزد به ریاست فرماندار یزد واعضای کارگروه برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، این نشست درروز دوشنبه هیجدهم اسفند ماه سال ۹۹ به ریاست" سیدمحمد رستگاری" فرمانداریزد، وحضور"سیدعلی حسینی منش" معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد ودیگر اعضای کارگروه  با دستور کاربررسی درخواست ها،نامه ها وارائه گزارش بازرسی های گشت مشترک (فرمانداری، سازمان صمت ،اتحادیه نانوایان)وتقدیر از نانوای برتر شهرستان واعضای کارگروه در سالن ولایت فرمانداری یزد برگزار شد.


آدرس کوتاه :