شناسه : 703544

جلسه كميته پشتيباني روز قدس در يزد به رياست فرماندار يزد


جلسه کميته پشتيباني برگزاري بزرگداشت روز قدس در يزد به رياست عزيزالله سيفي فرماندار يزد برگزارو تصميمات لازم اتخاذ شد

 

 

آدرس کوتاه :