شناسه : 698572

جلسه ستاد راهبردي نهضت سواد آموزي در دفتر فرماندار يزد تشكيل شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد...

 
جلسه ستاد راهبردي نهضت سواد آموزي شهرستان روز چهارشنبه مورخ 28/7/89 در محل فرمانداري و به رياست فرماندار يزد تشكيل گرديد. آقاي سيفي ضمن تقدير و تشكر از اقدامات نهضت سواد آموزي استان و شهرستان در راستاي رفع بي سوادي، اعلام آمادگي كرد.
فرماندار يزد همچنين خواستار همكاري ادارات و دستگاههاي مربوطه شد و آرزو كرد هرچه سريعتر شاهد تحقق هدف اين ستاد در خصوص اعلام باسوادي 97 درصدي گروه سني 49-10 در شهرستان باشيم.
در ادامه پس از بحث و تبادل نظر حاضرين جلسه تصميماتي درخصوص نحوه شناسايي اسمي بي سوادان شهرستان و چگونگي مشاركت ادارات و دستگاههاي دولتي در اجراي اين امر گرفته شد.
در ابتداي اين جلسه رياست محترم نهضت سواد آموزي استان و شهرستان گزارشي در مورد اقدامات انجام شده توسط ستاد رهبردي سواد آموزي شهرستان ارائه دادند.
 
آدرس کوتاه :