شناسه : 695045
فرماندار یزد:

تمام امکانات سخت افزاری و نرم افزاری فراهم شده است


به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان یزد ، عزیزالله سیفی در جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات تأکید کرد: امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در جهت برگزاری انتخابات مکانیزه در یزد فراهم شده است.
فرماندار یزد:

عزیزا... سیفی با بیان اینکه تمام امکانات سخت افزاری و نرم افزاری فراهم شده است گفت: در این راستا با همکاری ادارات و نهادهای شهرستان تمامی شعب اخذ رای به سیستم مکانیزه مجهز شده است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

فرماندار با اشاره به اینکه افزایش تعداد فرآیندهای انتخابات ، موجب کاهش خطاهای سیستم الکترونیکی شده است افزود: در این زمینه نیز از ابتدای صدور دستور شروع انتخابات تا آخرین مرحله  25 فرآیند وجود دارد که این افزایش زمینه لازم را برای کاهش خطا فراهم می سازد.

نقدی مسئول کمیته فناوری اطلاعات گفت:آموزشهای تخصصی کاربران فناوری اطلاعات آغاز شده است و در این برنامه ابتدا سرگروههای IT که مسئولیت هر ده شعبه اخذ رأی را بر عهده دارند آموزش لازم را کسب خواهند کرد.

وی اظهار کرد: در مرحله دوم کاربران با گروهبندی انجام شده  آموزشهای لازم در زمینه نرم افزار مربوطه و بالا بردن سطح مهارت فنی فرا خواهند گرفت.

نقدی خاطر نشان کرد: برای اولین بار از طرف کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان یزد نرم افزار آموزشی بصورت فرآیندها و فلوچارت روند محتوای آموزشی طراحی گردیده است.

وی در پایان گفت: سرگروههای IT با تهیه و تنظیم فرمتی ، نواقص شعب خود را از طریق بازدید میدانی بررسی و در فرم مربوطه تجزیه نموده اند که ان شاءاله در آخر بهمن ماه نواقص فنی شعب مرتفع خواهد شد.

آدرس کوتاه :