شناسه : 158282319

برگزاری نشست کارگروه تخصصی اشتغال شهرستان یز د


نشست کارگروه تخصصی اشتغال شهرستان یز د به ریاست سید علی حسینی منش معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد .

نشست کارگروه تخصصی اشتغال شهرستان یزد به ریاست سید علی حسینی منش معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد:در این نشست گزارش میزان جذب اعتبارات اشتغال پایدار روستایی و عشایری و گزارش آماری رتبه شهرستان در استان توسط دستگاههای اجرایی  ارائه شد و مسائل و مشکلات نحوه جذب اعتبارات مطرح و بررسی گردیدو در نهایت تصمیمات لازم اتخاذ شد .


آدرس کوتاه :