شناسه : 158855969

برگزاری ششمین جلسه کارگروه ساماندهی مشاغل واصناف مزاحم شهری


️به ریاست معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری یزدششمین جلسه کارگروه ساماندهی مشاغل واصناف مزاحم شهری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، به ریاست سید علی حسینی منش معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری یزد و حضور اعضای کارگروه ششمین جلسه کار گروه ساماندهی مشاغل واصناف مزاحم شهری با دستور کار ارائه گزارش در خصوص آخرین وضعیت واگذاری زمین برای انتقال فروشندگان فلزات مستعمل توسط نمایندگان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد، بررسی وضعیت کوره های آجرپزی در سطح شهرستان و وضعیت زیست محیطی واحدهای ضایعاتی کارگاه های تولید ذغال و گلخانه های مستقل در روستاهای بخش مرکزی در سالن ولایت فرمانداری یزد برگزار و پس از  بررسی وبحث وتبادل نظر در خصوص مسائل مطروحه  تصمیمات لازم اتخاذ شد.


آدرس کوتاه :