شناسه : 159301239
به منظورپی گیری درخواست های مردمی در خصوص بررسی مشکلات ترافیکی :

بازدید میدانی فرماندار یزد از سه راهی خیابان ایثارگران (نعیم آباد )به خیابان آیت الله کاشانی


فرماندار یزد به اتفاق معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری از سه راهی خیابان ایثارگران (نعیم آباد )به خیابان آیت الله کاشانی بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان یزد، سید محمد رستگاری  فرماندار یزددر پی درخواست های مردمی در خصوص بررسی  مشکلات  ترافیکی شهرستان ، از سه راهی خیابان ایثارگران (نعیم آباد )به خیابان آیت الله کاشانی بازدیدنمود و مقررشد جهت رفع مشکل ترافیکی این خیابان بررسی مجدد از طرف مسئولین ذیربط انجام شود.


آدرس کوتاه :