شناسه : 157604128

بازدید فرماندار از مراکز فنی و حرفه ای شهرستان


به مناسبت ششم مردادماه روز کارآفرینی وترویج آموزش های فنی و حرفه ای و هفته ملی مهارت فرماندار یزد ازمراکزفنی وحرفه ای براداران و خواهران شهرستان بازدید کرد.

به مناسبت ششم مردادماه روز کارآفرینی وترویج آموزش های فنی و حرفه ای و هفته ملی مهارت  فرماندار یزد ازمراکزفنی وحرفه ای براداران و خواهران  شهرستان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد؛ "سید محمد رستگاری" فرماندار در این مراسم ضمن تبریک این روزو هفته ملی مهارت و عرض خدا قوت به کارکنان مراکز فنی و حرفه ای گفت: آموزشهای فنی وحرفه ای در تربیت افراد ماهر، خلاق و کوشا نقش مهمی را دارد وجایگاهی ویژه در توسعه اقتصادی و فرهنگی جامعه می تواند ایفا نماید .

فرماندار یزددر ادامه افزود: درمراکز فنی و حرفه ای فراهم ساختن زیرساخت مهارت که به عنوان یکی از عناصر اصلی اشتغال می  باشد، بخوبی درحال اجرا می باشدوتوانمندی های مراکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان بسیار مفید واثربخش است .

"سید محمد رستگاری " همچنین  بر لزوم اطلاع رسانی وفرهنگ سازی در سطح شهرستان در زمینه آشنائی مردم با فعالیتها ودستاوردهای فنی وحرفه ای تاکید کرد.
در این  بازدید "فراشاهی" معاون آموزش ، پژوهش  و برنا مه ریزی  اداره فنی و حرفه ای استان ومدیران  مراکز فنی و حرفه ای برادارن و خواهران  توضیحات کاملی را درمورد نحوه اجرای هریک از دوره های آموزشی ، امکانات و ظرفیتهای موجود در مرکزارائه  و گزارش جامع وکاملی از فعالیت های آموزشی مراکز و همچنین اجرای برنامه های هفته ملی مهارت بیان نمودندو  درخواست اعتبارات بیشترآموزشی و همچنین اختصاص بودجه  تکمیل ساختمان مرکزآموزش فنی و حرفهای خواهران و فضای بیشتر برای این مرکزاز دیگر مباحثی بود که مطرح گردید .


آدرس کوتاه :