شناسه : 140143694

بازدید از کارخانه های آرد روشن،دانه سا،سعادت و پارس در شهرستان یزد


معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری این شهرستان به اتفاق رئیس اداره برنامه ریزی فرمانداری و نمایندگانی از دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو،اداره کل استاندارد،اداره کل صنعت معدن تجارت و اداره کل غله از کارخانه های آرد روشن، دانه سا، سعادت و پارس در شهرستان یزد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان یزد، "مهدی حاج حیدری" معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری این شهرستان به اتفاق "محسن دهقان" رئیس اداره برنامه ریزی فرمانداری و نمایندگانی از دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو،اداره کل استاندارد،اداره کل صنعت معدن تجارت و اداره کل غله از کارخانه های آرد روشن، دانه سا، سعادت و پارس در شهرستان یزد بازدید کردند.
"مهدی حاج حیدری" در جریان این بازدید گفت: نان و آرد همواره در باورهای دینی و اعتقادی ملّت ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، همه مردم از نان به عنوان برکت خدا یاد می‌کنند و باید این برکت به درستی تولید و به دست مردم برسد.
وی اظهار داشت: کیفیت نان تولید شده در نانوایی‌ها ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با کیفت آرد تولیدی دارد و کارخانجات تولید کننده باید با توجّه به اهمیّت و جایگاه نان در سبد غذایی مردم، نسبت به افزایش کیفیت آن اقدام کنند.
این تیم بازرسی در ادامه این بازدید از قسمت‌های ذخیره سازی، آزمایشگاهی، اداری، خط های تولید و کنترل و همچنین بارگیری این کارخانه ها و فرآیند تولید بازدید کردند.


آدرس کوتاه :