شناسه : 13184192
معاون فنی و آموزشی ستاد سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان یزد:

اطلاعات بالغ بر 4 هزار بهره بردار کشاورزی شهرستان توسط مأموران آمار گیر ثبت شده است


معاون فنی و آموزشی ستاد سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان یزد از ثبت اطلاعات بالغ بر 4 هزار بهره بردار کشاورزی شهرستان توسط مأموران آمارگیر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، جعفر رحمانی شمسی با اعلام اینکه 70 درصد عملیات اجرایی سرشماری عمومی کشاورزی تاکنون در شهرستان یزد انجام شده است اظهار داشت: در طول این مدت اطلاعات مربوط به 4 هزار بهره بردار کشاورزی در شهرستان یزد توسط مأموران آمارگیر ثبت شده است.

معاون فنی و آموزشی ستاد سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان یزد با تأکید به اینکه ثبت اطلاعات و آمار دقیق در تصمیم گیری ها بسیار حائز اهمیت است افزود: در سرشماری عمومی کشاورزی دریافت و ثبت تمامی اطلاعات بهره برداران به صورت محرمانه خواهد بود و تنها به منظور استفاده در برنامه ریزی های لازم حوزه کشاورزی و ارائه خدمات بهتر به این بخش می باشد.

وی خاطر نشان کرد: خانوارها، بهره برداران کشاورزی و دامپروری، شرکت های رسمی و موسسه های عمومی دارای فعالیت کشاورزی هدف آمارگیران سرشماری عمومی کشاورزی هستند.

رحمانی شمسی در پایان گفت: به ماموران سرشماری  توصیه شده است تا هنگام گرفتن آمار و اطلاعات ، سعه صدر و دقت لازم را داشته باشند تا بتوانیم به نتایج قابل قبول و ارزشمندی دست پیدا کنیم.


آدرس کوتاه :