شناسه : 694225
فرماندار يزد:

اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها گامي مؤثر در استفاده بهينه از منابع و ذخاير ملي و برقراري عدالت اجتماعي مي باشد.


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، عزيزالله سيفي فرماندار تأكيد كرد با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مي توان زمينه دستيابي به توسعه پايدار را فراهم كرد.
فرماندار يزد:

عزيزالله سيفي با بيان اينكه يكي از ابعاد طرح تحول اقتصادي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها است گفت: با اجراي اين قانون در يكسال گذشته شاهد اين هستيم كه  از منابع و ذخاير ملي به صورت بهينه استفاده مي شود كه اين موضوع بيشتر در بحث حاملهاي انرژي كه از اساسي ترين اركان توسعه پايدار يك كشور است بيش از هر چيزي نمايانگر است.

فرماندار با اشاره به اين موضوع كه با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها گام مهمي در زمينه برقراري عدالت در سطح جامعه برداشته شده است افزود: با اجراي اين قانون دولت توانسته با بستر سازي در زمينه تحقق اصلاح الگوي مصرف و توزيع عادلانه منابع و حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه در جهت عدالت اجتماعي و ثبات اقتصادي حركت كند.

وي خاطر نشان كرد : اجراي اين قانون يكي ديگر از افتخارات دولت خدمت گزار و عدالت محور است كه نشان از جرأت و جسارت اعضاي محترم هيئت دولت مي باشد.

سيفي در پايان ضمن تقدير و تشكر از همكاري مردم در اجراي صحيح قانون هدفمند كردن يارانه ها تصريح كرد انشاءاله با اجراي مراحل بعدي گامي مؤثر در جهت تحقق جامع و كامل عدالت اجتماعي ، جلوگيري از گسترش فقر ، توسعه پايدار كشور برداشته شود.

 

آدرس کوتاه :