نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر دسته ای مطالب

ورودي روستاي شحنه بايد از اين وضعيت خارج شود

مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "هادي مقيمي" در جلسه بررسي مشكلات ورودي روستاي شحنه كه با حضور مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري و اعضاي شوراي اسلامي اين روستا برگزار شد، اظهار داشت: ورودي روستاي شحنه سالهاست كه بلاتكليف است و بايد از اين حالت خارج شود.
مقيمي با اشاره به اينكه تاكيد معاون هماهنگي امور عمراني استاندار نيز بر رعايت حقوق مردم است، گفت: حفظ حرمت مردم از هر چيزي مهم تر به نظر مي رسد.
وي افزود: انتظار دفتر امور روستايي اين است كه زمينه تعاملات دوسويه فراهم شود تا مشكلات پيش رو مرتفع گردد.
مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري نيز شروع طرح ساماندهي ورودي شحنه را مربوط به سال 1385 دانست و افزود: ساماندهي هر چهار ورودي شهر يزد بررسي شد كه در خصوص ورودي روستاي شحنه مشاور از طرف اداره كل راه و شهرسازي تعيين گرديد.
"سيد رضا خادمي" تردد كاميون ها از جاده روستاي شحنه را باعث پر حادثه شدن اين جاده دانست و ادامه داد: تكميل مسير كندرو، ايجاد روشنايي، احداث فضاي سبز در طول مسير و جابه جايي تاسيسات بايد در اولويت كاري روستاي شحنه قرار گيرد.
وي با اشاره به اينكه اولويت طرح هاي ترافيكي با اين مسئله است كه سلامتي مردم را تامين كند، تاكيد كرد: باند كندرو براي روستائيان شحنه بايد در نظر گرفته شود.
اين مقام مسئول همچنين ضرورت آسفالت باند تندرو را ياداور شد و خواستار تسويه حساب با پيمانكار قبلي در اين زمينه شد.
در پايان توافق شد ساماندهي كندرو سمت روستاي شحنه و دو باند تند رو اين روستا شروع شود تا تردد در اين مسير ايمن گردد و بر سر ساير مسائل مورد اختلاف نظر جلسات ديگري برگزار گردد.