نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر دسته ای مطالب

مسئول فضاي سبز دفتر فني خبر داد

برگزاري جلسه بررسي طرح احداث پارك سرو ابركوه

مهدوي در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني دفتر فني گفت: جلسه بررسي احداث پارك سرو ابركوه با حضور معاون فني دفتر فني و مديركل محيط زيست استان و كارشناسان ادارات محلي در تاريخ 90/7/27 در محل دفتر فني برگزار شد.

در اين جلسه مديركل محيط زيست استان، اجراي طرح حصار پارك سرو ابركوه را براي احياء و نگهداري اين سرمايه ملي ضروري دانست و با توجه به  اين اهميت اين سرو براي استان، خواستار تسريع در اجراي اين طرح شد و درادامه مديركل دفتر فني با توجه به قدمت و جايگاه ويژه اين اثر تاريخي، ضمن تاكيد براي رعايت اصول فني و بصري در اجراي اين طرح، خواستار مشاركت دستگاه هاي اجرايي به خصوص ميراث فرهنگي استان و فرمانداري و شهرداري ابركوه در اجرايي اين طرح شد.

در ادامه جلسه نماينده شهرداري و فرمانداري ابركوه ضمن قول مساعد در خصوص همكاري در اين طرح ، اجراي آن را لازم و ضروري دانستند و در پايان مقررگرديد اداره محيط زيست مباحث ترافيكي اين طرح را به دبيرخانه شوراي ترافيك استان ارسال و تائيديه هاي لازم را اخذ و همچنين با هماهنگي شهرداري ابركوه، اداره حفاظت از محيط زيست اجراي طرح مصوب را آغاز نمايد.