نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر دسته ای مطالب

دومين نشست هم انديشي الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت

با حضور مديركل سياسي و انتخابات استانداري برگزار شد

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "سعيد عبداللهي" در اين نشست،  با اشاره به مشكلاتي كه در سطح استان در تطبيق با الگوي اسلامي -  ايراني پيشرفت وجود دارد و با تاكيد بر ضرورت پيشتازي استان در اين مقوله، خواستار پرداختن اساتيد دانشگاه به اين موضوع شد و پيشنهاد كرد: موضوعات مربوط به اين الگو در كرسي هاي آزادانديشي و در كلاس‌هاي درس مورد بحث و واكاوي قرار گيرد.
اساتيد حاضر در جلسه نيز به ارائه نظرات خود در حوزه هاي مختلف الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت پرداختند، اهميت حوزه تفكر و تقدم آن بر ساير حوزه ها، برجاماندن حاكميت ديدگاه «اثبات گرايي» بر علم و منحصر ساختن كشف حقيقت تنها به روش تجربي، غفلت از پرسش هاي بنيادين در حوزه تفكر مانند فلسفه حيات بعنوان زيربناي سبك زندگي، عدم شناخت و باور به سنت هاي الهي، ضرورت حضور مسئولان اجرايي در جلسات، ضرورت تشكيل كميته هاي متعدد براي پيگيري اين الگو، تقويت اعتماد به نفس، توجه به مهد كودك ها و تربيت كودكان در مدرسه، نقش ائمه محترم جمعه در گفتمان سازي، وضعيت جمعيتي در استان و ضرورت معرفي كتب مفيد دربردارنده آموزه هاي اسلامي در مورد زندگي از مواردي بود كه اساتيد حاضر در جلسه به بيان آن پرداختند، همچنين ضرورت گفتمان سازي و تبديل اين الگو به مطالبه عمومي موضوع مشترك بحث اساتيد حاضر در جلسه بود.
مديركل سياسي و انتخابات استانداري در پايان جلسه مجدداً بر تشكيل جلسات با حضور مديران و صاحبنظران، ورود فرمانداران و بخشداران و مديران اجرايي به اين مقوله و نقش آفريني اساتيد دانشگاهي در گفتمان سازي الگوي اسلامي -  ايراني پیشرفت تاكيد كرد.