نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر دسته ای مطالب

دبير كميته پيمان شوراي فني استان

برگزاري پانزدهمين جلسه كميته پيمان شوراي فني

ابويي در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني دفتر فني گفت: پانزدهمين جلسه كميته پيمان شوراي فني در سال جاري با حضور مديركل دفتر فني و اعضاء كميته پيمان در تاريخ دهم آبان ماه در دفتر فني استانداري برگزار شد.

در اين جلسه درخواست شركت ساختماني مروزيست پيمانكار پروژه بيمارستان شهيد رهنمون در خصوص تعيين تكليف نحوه پرداخت بتن مصرفي در پروژه مذكور و همچنين نامه كميته امداد امام خميني(ره) در خصوص حق بيمه شركت شكيل ساخت يزد مطرح و با حضور پيمانكاران و ارائه استدلال هاي فني به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.