شناسه : 156917927


گزارش تصویری بازدید"سید محمد رستگاری" فرماندار یزد و هیات همراه ظهرروز پنجشنبه سیزدهم تیرماه از طرحها و پروژه ای عمرانی پارک قنات ،مسکن جوانان و مسکن مهر و خانه سالمندان شهر زارچ


آدرس کوتاه :