شناسه : 156918530
در بازدید یکروزه فرماندار یزد از بخش زارچ:


بازدید"سید محمد رستگاری" فرماندار یزد و هیات همراه ظهرروز پنجشنبه سیزدهم تیرماه از منطقه چرخاب رضوی،چرخاب نووچرخاب کهنه (بازدید از یک مجتمع کشاورزی،بازدید از مرکز پرورش و نگهداری اسب و میدان حمل میوه و تره بار )


آدرس کوتاه :