شناسه : 100558657
معاون سياسي، امنيتي واجتماعي استاندار يزد:


معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد بر همت و فعاليت هاي همه مسئولين براي رفع مشكلات مردم به ويژه مسائل اقتصادي تأكيد كرد و گفت: در حال حاضر هيچ حاشيه اي نبايد در مسير خدمت رساني به مردم باشد چراكه مردم اين سرزمين شايسته بهترين ها بوده و در فرصت هاي مختلف دين خودشان را به نظام و انقلاب اسلامي ادا نموده اند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، « محمد علي طالبي » در مراسم تكريم بخشدار زارچ و معارفه سرپرست اين بخشداري با اشاره به اقدامات صورت گرفته و خدمات « امير صادقي مقدم » در زمان تصدي مسئوليت بخشداري زارچ اظهار داشت: خوشبختانه در اين مدت بخش زارچ در مسير توسعه و پيشرفت خوبي قرار گرفت كه اميدواريم اين روند در آينده نيز ادامه يابد.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد اضافه كرد: « عليرضا عرشيان » سرپرست جديد بخشداري زارچ نيز از نيروهاي مجموعه استانداري يزد است كه در مسئوليت هاي قبلي از خود سوابق خوبي را به جاي گذاشته و قطعاً با توجه به شناختي كه از بخش زارچ دارد مي تواند ادامه دهنده موفقيت هاي اخير زارچ باشد.

وي به وجود سرمايه هاي انساني بخش زارچ نيز اشاره كرد و گفت: از ابتداي انقلاب تا كنون بزرگاني در منطقه زارچ مصدر مسئوليت هاي بسيار مهم و حساس بوده اند و توانسته اند در جايگاه خود به خوبي نقش آفرين باشند.

محمد علي طالبي خاطرنشان كرد: با تقويت فضاي همدلي و همراهي مي توان مسير توسعه و پيشرفت زارچ را هموارتر ساخت.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد با تأكيد به اينكه بايد همه مسئولين بخش زارچ به دنبال تقويت ظرفيت هاي بالقوه اين بخش باشند خاطرنشان كرد: بخش زارچ یک بخش پویا، فعال و پررونق است كه با پتانسيل هاي موجود در حوزه هاي اقتصادي و گردشگري مي تواند با بيش از پيش موفق باشد.