شناسه : 126659024
بازديد سرزده از نانواييهاي روستاي اكرم آباد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد:گزارش تصويري بازديد سرزده حاج حيدري معاون برنامه ريزي اداري و مالي فرماندار يزد از نانواييهاي روستاي اكرم آباد در صبحگاه امروز


آدرس کوتاه :