شناسه : 157556926


فرمانداریزد از روند اقدامات انجام گرفته در مسيل شهر یزد بازدید کرد.

فرمانداریزد از روند اقدامات انجام گرفته در مسيل شهر یزد بازدید کرد.

صبح روز دوشنبه سی ویکم تیرماه سال جاری" سيدمحمدرستگاري" فرماندار یزد به اتفاق شهردار یزد، عضو شورای شهر ،معاونین شهردار و شهردار منطقه ۲ باحضور نمایندگان استانداری و جمعی از مسوولین مربوطه دستگاه های خدمت رسان شهرستان از عملیات اجرایی طرح مسیل شهر یزد كه توسط شهرداری یزد در حال اجرا می باشد بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد در این بازدید سید محمد رستگاری فرماندار یزد بر تسریع بر بازگشایی مسیل و اقدامات در حال انجام تاکید و خواستار همکاری همه دستگاه های خدمت رسال در اتمام این پروژه شد .


آدرس کوتاه :