شناسه : 157795105
بمناسبت هفته دولت


بخشدار زارچ ضمن حضور در ادارات بخش، ضمن ارزیابی عملکرد آنان، فرارسیدن هفته دولت را به کارکنان دولت تبریک گفت .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، بخشدار زارچ ضمن حضور در ادارات بخش ، فرارسیدن هفته دولت را به کارکنان دولت تبریک گفته و از نزدیک عملکرد ادارات را مورد ارزیابی و تقدیر قرار داد .
همچنین بمناسبت هفته ی دولت ، مسئولین ادارات بخش زارچ نیز با حضور در محل بخشداری این هفته را گرامی داشتند.


آدرس کوتاه :