شناسه : 77036908


بازرسان كارگروه آرد و نان به‌منظور ارزيابي وضعيت پخت نان در شهر يزد از نانوایی‌های منطقه آزادشهر بازديد كردند. گفتني است اين بازديدها به‌صورت دوره‌ای از تمامي مناطق سطح شهر يزد صورت می‌گیرد.