شناسه : 128530305


نشست سالاري فرماندار يزد با مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان و مديران مناطق 1 و 2 كميته امداد شهرستان يزد انجام شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد؛ سالاري فرماندار يزد طي نشستي با مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان و مديران مناطق 1 و 2 كميته امداد  شهرستان يزد اظهار داشت: يزد به لحاظ مساعد بودن برخي شاخص ها از جمله اشتغال، سطح سواد ، برخورداري از امكانات زيرساختي ،بهداشتي و درماني، ارتباطي و ... نسبت به استانها و شهرستانهاي همجوار، علاوه بر تمركز حداقل 70 درصد جمعيت استان در اين شهرستان ، مهاجر پذيري اتباع  و برخي اقشار از استانهاي همجوار و مرزي نيز در آن زياد بوده و اين سيل مهاجرتها مسائل و مشكلات متعددي از جمله حاشيه نشيني و آسيب هاي اجتماعي نشو و نما يافته از اين معضل و همچنين بازتوليد فقر را به همراه داشته است كه همه اينها رسالت نهادهاي حمايتي اقشار آسيب پذير از جمله كميته امداد امام خميني (ره) را دو چندان مي كند.